นี่ไม่ใช่ภูเขา แต่มันคือ”เกลือ” กองมหึมา หนักกว่า 236 ล้านตัน!

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี 1976 เมือง Herringen ทางตอนกลางของเยอรมนี ซึ่งมีการขุดและสกัดแร่โพแทชเป็นจำนวนมาก ซึ่งแร่เหล่านี้มักจะถูกนำไปใช้ในการผลิตสบู่และแก้วซะส่วนใหญ่ แต่ผลพลอยได้ที่เกิดจากการสกัดแร่ชนิดนี้ ทำให้เกิดสารที่ชื่อว่า โซเดียมคลอไรด์ หรือก็คือ เกลือแกง นั่นเอง

ซึ่งเจ้าเกลือแกงนี้ถูกผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องในปริมาณมาก จนทำบริษัทไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านไหน จึงได้ถมและกองมันเอาไว้เป็นจำนวนมหาศาล จนมีความสูงกว่า 530 เมตร หรือ 1,740 ฟุต ซึ่งมีขนาดครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง 114 สนามฟุตบอลต่อกัน และมีน้ำหนัก 236 ล้านตัน หรือหนักเท่ากับหอไอเฟลจำนวนถึง 23,600 หลังเลยทีเดียว

เจ้าเกลือแกงขนาดมหึมานี้ถูกตั้งชื่อให้ว่า  Monte Kali และมีการเปิดให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมได้อีกด้วย ซึ่งหากมองจากระยะไกลจะเห็นได้ว่า มันมีลักษณะเหมือนภูเขาสีขาวเผือกขนาดใหญ่ที่มองดูแล้วสวยงามมาก

ที่มา odditycentral