อย่างนี้ก็ได้? คนปลูกสร้างบ้าน ข้างทางเป็นแนวเสาไฟ เหมือนเป็นที่ของตัวเอง?

การสร้างบ้านหรือว่าต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวบ้านเรานั้น แน่นอนว่าจะต้องทำการต่อเติมให้อยู่ในส่วนบริเวณที่ดิน หรือพื้นที่ที่ตัวเองมีกรรมสิทธิ์ครอบครองหรือเป็นเจ้าของเท่านั้น จะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ยื่นล้ำหรือไปเกินออกนอกบริเวณพื้นที่ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามมิให้มีการรุกล้ำไปในส่วนของพื้นที่สาธารณะที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น ถนนหนทาง หรือแนวเสาไฟฟ้าของหลวง เป็นต้น

แต่สิ่งที่ท่านกำลังจะได้เห็นกันต่อไปนี้ ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เมื่อหญิงสาวท่านหนึ่งได้นำมาภาพมาโพสต์ลงเอาไว้ หวังให้สังคมออนไลน์ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เธออีกแรง เนื่องจากว่ามีกลุ่มชาวบ้านที่อยู่บริเวณ ก่อนขึ้นสะพานบางไทร ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดอยุธยา ได้ทำการก่อสร้างปลูกสร้างบ้านและต่อเติมทำเป็นร้านค้า อยู่ติดกับแนวถนนซึ่งจากในภาพจะเห็นได้ชัดว่ามันคือแนวเสาไฟใช่หรือไม่ โดยปกติแล้วมันไม่น่าจะสามารถทำได้ ไม่ทราบว่าเป็นที่ของหลวงหรือของใคร เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ปลูกสร้างต่อเติมยึดพื้นที่ไว้ เสมือนว่าเป็นที่ดินของตัวเอง

เมื่อมีการแจ้งไปยังเทศบาลก็กลับไม่ได้รับการแก้ไข แถมยังไม่ได้รับการเหลียวแลแต่อย่างใด มันค่อยๆลุกลามด้วยคำที่ว่าเธอทำได้ฉันก็ทำได้ สุดท้ายพื้นที่ดังกล่าวที่ควรจะเป็นพื้นที่สาธารณะ ก็ถูกยึดครองโดยกลุ่มคนเหล่านี้เอาไว้ทำเป็นพื้นที่ทำมาหากิน

ที่มา Yingluck Pumchalao