สาวไม่พอใจ ต้องจ่ายค่าขึ้นเครื่องบินเป็น 2 เท่า เพราะอ้วน ตัดสินใจจะฟ้อง!

หลายครั้งที่ความอ้วนนั้น มักจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุคคลบางคน ซึ่งอาจจะไม่สามารถทำนั่นทำนี่หรือใช้บริการตามสถานที่ต่างๆได้ เหมือนกับคนอื่นๆทั่วไป อาจจะด้วยเกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคล หรือเกิดจากอาการเจ็บป่วยใดๆก็แล้วแต่ ซึ่งนั่นก็กลายมาเป็นประเด็นถกเถียงถึงความไม่เท่าเทียมและเลือกปฏิบัตินั่นเอง

แจ ลินน์ ชานีย์ จากแวนคูเวอร์ ผู้มีชื่อเสียงบล็อคเกอร์การเดินทางของผู้ที่มีรูปร่างใหญ่ เธอกำลังยื่นเรื่องต่อ FAA องค์การการบินสหรัฐฯ เรียกร้องให้สายการบินเลิก “เลือกปฏิบัติ” นโยบายที่ขอให้ผู้โดยสารที่มีรูปร่างใหญ่จ่ายค่าโดยสาร สองเท่า เริ่มแรกเธอทำแคมเปญใน Change.org ในเดือนเมษายนได้รับความสนใจจำนวนมาก

เธอเล่าประสบการณ์บนเที่ยวบิน เดนเวอร์เมื่อเธอได้รับ “การเลือกปฏิบัติ ลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมของเธอ เที่ยวบิน บังคับเธอให้นั่งที่นั่งเดียว และที่พักแขนทำให้เธอ เจ็บปวดและฟกช้ำ การยื่นเรื่องต่อ FAA ให้มีคำสั่งสายการบินให้เลิกเลือกปฏิบัติในกลุ่มผู้โดยสารร่างใหญ่ และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้อาทิเพิ่มที่นั่งฟรี เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารร่างใหญ่ และคนรอบข้างระหว่างเที่ยวบิน ขณะเดียวกันผู้คนมีร่างกายขนาดใหญ่ขึ้น แต่ที่นั่งเครื่องบินนั้นแคบลงเรื่อยๆ

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ากว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนภายในปี 2035 ในโซเซียลผู้มีร่างใหญ่หลายคน กำลังทำคอนเทนต์ แคมเปญพลัสไซส์ เพื่อ เรียกร้องการเลือกปฏิบัติ บนเที่ยวบิน รถไฟ หรือสถานที่ต่างๆ ได้รับความสนใจในหลายประเทศ

ที่มา World Forum ข่าวสารต่างประเทศ